Mooste vald asub Kagu-Eesti ürgorgudest lõhestatud lainjate lavakõrgendike piirkonnas, mille Tartu Ülikoolis töötav Soome geograafiaprofessor J.G.Granö nimetas Põlvamaaks. Mooste valla pindala on 185,12 km². Mooste vallas elab 1700 inimest. Mooste valla asustustihedus on 9,2 inimest/ km². Vallal on ühine piir Põlva maakonna Ahja, Põlva ja Räpina vallaga ning Tartu maakonna Võnnu ja Meeksi vallaga.

Valla haldusterritooriumil on 1 alevik (Mooste) ja 14 küla (Jaanimõisa, Kaaru, Kadaja, Kanassaare, Kastmekoja, Kauksi, Laho, Rasina, Savimäe, Suurmetsa, Säkna, Säässaare, Terepi, Viisli). Mooste valla suuremad järved on: Arujärv, Mooste järv, Lahojärv ja Kõtajärv. Suurim jõgi – Lutsu jõgi. Valla keskuseks on Mooste alevik 524 elanikuga. Mooste valda läbib Tartu-Koidula maantee. Mooste Vallavalitsus ja vallavolikogu asuvad vanas vallamajas, mis 1873. aastal ehitati kohtumajaks.